"Phạt góc" bóng đá tiếng anh là gì?

Dịch hộ em câu: Quả đá phạt góc cho đội Việt Nam.
4 years ago
Asked 4 years ago
Bờm

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Phạt góc: corner kick. Quả đá phạt góc cho đội Việt Nam = a corner kick for Vietnam.
Answered 4 years ago
Tuan Kiet