"Đại gia" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Đại gia" dịch sang tiếng anh là gì? Từ này dùng nhiều quá mà em chưa biết. Thanks
4 years ago
Asked 4 years ago
Kieu Trinh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đại gia ý chỉ những người giàu có hoặc có quyền lực trong lĩnh vực nào đó: Ví dụ đại gia chứng khoán, đại gia dầu mỏ. Nếu dịch ý chỉ một người giàu có đơn thuần thì dịch là: a rich man/woman. Nếu ý chỉ một người là đại gia trong lĩnh vực gì đó thì dịch là: tycoon. Ví dụ: a oil tycoon: đại gia dầu mỏ; stock tycoon: Đại gia chứng khoán
Answered 4 years ago
Minh Trang