"Dropzone" dịch sang tiếng việt là gì?

Em muốn hỏi chút "Dropzone" dịch sang tiếng việt là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dropzone" có thể dịch là: vùng để quân đội, trang bị được thả từ trên máy bay xuống
Answered 4 years ago
Rossy

kl
Answered 2 years ago
1

Welcome to Facebook
Answered 2 years ago
5