"Kilt" là gì?

Cho tôi hỏi chút "Kilt" là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kilt" đó là: váy (của người miền núi và lính Ê-cốt)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.