"Slip-cover" dịch sang tiếng việt là gì?

Cho em hỏi là "Slip-cover" dịch sang tiếng việt là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Slip-cover" dịch là: vải phủ, khăn phủ (trên ghế bành, trên đi văng...)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login