"Egotize" nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi chút "Egotize" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Egotize" nghĩa tiếng việt đó là: tự cho mình là nhất, tự cho mình là trên hết
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login