"Elegance" là gì?

Cho em hỏi là "Elegance" là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Elegance" có thể dịch là: tính thanh lịch, tính tao nhã (người, cách ăn mặc, lối sống...); tính nhã (văn)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login