"Churn" dịch là gì?

Cho em hỏi chút "Churn" dịch là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Churn" tiếng việt đó là: thùng đánh kem (để làm bơ)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login