"Marginal propensity to save (mps)" dịch như thế nào?

Em muốn hỏi chút "Marginal propensity to save (mps)" dịch như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Marginal propensity to save (mps)" dịch là: Thiên hướng tiết kiệm cận biên. - Là mức thay đổi tiết kiệm do thay đổi một đơn vị thu nhập.
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login