"Sorcerer" là gì?

Cho tôi hỏi là "Sorcerer" là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sorcerer" dịch sang tiếng việt là: thầy phù thuỷ
Answered 4 years ago
Rossy

Thực ra nó ám chỉ về những phù thủy hoặc pháp sư với pháp lực vượt trội, ngàn người có một. Các pháp thuật mà họ thi chuyển mạnh hơn những người khác.
Answered 2 years ago
Kaiden