URC nghĩa là gì?

Mình hỏi chữ URC nghĩa là gì? Thanks nhiều nha.

7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

Trong kinh doanh URC từ này là: Uniform Rules for Collection

Answered 7 years ago
Rossy

URC là chữ viết tắc, nguyên câu bằng tiếng Anh là "United Republic of China" Nghĩa là "Cộng Hào Xã Hội Chủ Nghĩa Trung Hoa" Trung quốc đã có quá nhiều scandal với nhiều sản phẩm tiêu dùng cũng như thực phẩm, người tiêu dùng đã tránh né cái Mark Made in China. Do đó mà Trung Quốc đánh lừa những người tiêu dùng với cái Mark URC. Cả hai điều là sản phẩm Trung Quốc nhưng nhiều người không biết nghĩa của chữ URC thì bị lừa đấy chính là chiêu thức kinh doanh bịp bợm của Trung Quốc.
Answered 6 years ago
bao

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.