"cần gạt nước" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "cần gạt nước" dịch sang tiếng anh như thế nào?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Cần gạt nước là: windscreen wiper
Answered 4 years ago
Rossy

windshield wiper blade
Answered 2 years ago
a