"Confidence" nghĩa là gì?

Cho tôi hỏi là "Confidence" nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Confidence" là: sự nói riêng; sự giãi bày tâm sự. Ex: told in confidence = nói riêng
Answered 5 years ago
Rossy