"Fraud" nghĩa là gì?

Cho em hỏi chút "Fraud" nghĩa là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Fraud" nghĩa tiếng việt đó là: sự gian lận, sự gian trá; sự lừa lọc, sự lừa gạt. Ex: to get money by fraud = kiếm tiền bằng cách lừa gạt
Answered 4 years ago
Rossy