"Artifact" nghĩa là gì?

Cho em hỏi là "Artifact" nghĩa là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Artifact" nghĩa tiếng việt đó là: sự giả tạo, giả tượng
Answered 4 years ago
Rossy