"Skull" dịch là gì?

Mình muốn hỏi là "Skull" dịch là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Skull" là: sọ, đầu lâu. Ex: skull and crossbones = đầu lâu và hai xương chéo (tượng trưng cho sự chết)
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.