"Work in progress" nghĩa tiếng việt là gì?

Cho em hỏi chút "Work in progress" nghĩa tiếng việt là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Work in progress" dịch là: Sản phẩm đang gia công. - Phần sản phẩm vẫn chưa được hoàn thanh tại thời điểm cuối kỳ kế toán.
Answered 5 years ago
Rossy