"Blue book" nghĩa tiếng việt là gì?

Em muốn hỏi chút "Blue book" nghĩa tiếng việt là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Blue book" có thể dịch là: Sách xanh - Một cái tên quen thuộc cho ấn phẩm của Cục thống kê trung ương bao gồm đăng tải những tài khoản chi tiêu và thu nhập quốc dân hàng năm của Anh.
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login