"Barriers to entry" nghĩa là gì?

Em muốn hỏi chút "Barriers to entry" nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Barriers to entry" có thể dịch là: Rào cản nhập ngành - Các yếu tố đẩy những người mới nhập ngành vào một mức giá không thuận lợi so với các hãng đã thiết lập trong một ngành. Chừng nào các hãng đã thiết lập đặt giá ở một mức dưới điểm tối thiểu của chi phí trung bình dài hạn của
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.