"Jurisdiction" nghĩa tiếng việt là gì?

Mình muốn hỏi "Jurisdiction" nghĩa tiếng việt là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jurisdiction" có thể dịch là: quyền lực pháp lý, quyền xử xét, quyền tài phán
Answered 5 years ago
Rossy