"Social cost" nghĩa là gì?

Em muốn hỏi chút "Social cost" nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Social cost" từ đó là: Phí tổn xã hội; Chi phí xã hội. - Chi phí xã hội của một sản lượng nào đó được coi là số tiền vừa đủ để đền bù phục hồi độ thoả dụng ban đầu mất đi của bất kỳ người nào do hậu quả của việc sản xuất ra sản lượng đó.
Answered 7 years ago
Rossy

The "social cost" of product is considered to be sufficient to compensate for the loss of the original utility of any person as a result of the production of that product.
Answered 5 years ago
QuyenBeoo

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.