"Drain" có nghĩa là gì?

Em muốn hỏi là "Drain" có nghĩa là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Drain" là: ống dẫn (nước...), cống, rãnh, mương, máng
Answered 4 years ago
Rossy