"Ragtime" nghĩa là gì?

Cho em hỏi là "Ragtime" nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ragtime" tiếng việt đó là: nhạc ractim (của người Mỹ da đen)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.