"Joseph" là gì?

Cho tôi hỏi "Joseph" là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Joseph" có thể dịch là: người đàn ông chay tịnh
Answered 4 years ago
Rossy