"Fug" nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi là "Fug" nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Fug" dịch là: mùi ẩm mốc, mùi hôi (buồng đóng kín)
Answered 5 years ago
Rossy