"Identity matrix" là gì?

Cho em hỏi là "Identity matrix" là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Identity matrix" là: Ma trận đơn vị. - Thường ký hiệu là I. Là một ma trận có các phần tử nằm trên đường chéo bằng 1 còn các phần tử nằm ngoài đường chéo bằng 0.
Answered 4 years ago
Rossy