"cách tạo dáng" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "cách tạo dáng" nói thế nào trong tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Cách tạo dáng từ đó là: styling
Answered 8 years ago
Rossy

Coi American's next top model sẽ thấy họ dùng từ này rất nhiều nhé: "post"
Answered 7 years ago
Violet Pham

"Pose" nhé!
Answered 7 years ago
Ngoc Pham

Please register/login to answer this question.  Click here to login