"Low-key" nghĩa tiếng việt là gì?

Em muốn hỏi chút "Low-key" nghĩa tiếng việt là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Low-key" có thể dịch là: không quá sôi nổi, không quá gây xúc động
Answered 7 years ago
Rossy

"ngầm", giống như quậy ngầm, bề ngoài nhìn ngoan hiền nhưng thiệt ra đi club, chơi gái... đại loại vậy
Answered 3 years ago
Taryn

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.