"Hierarchy" nghĩa là gì?

Em muốn hỏi chút "Hierarchy" nghĩa là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hierarchy" nghĩa tiếng việt là: hệ thống cấp bậc; thứ bậc, tôn ti (trong giới tu hành công giáo, trong chính quyền, trong các tổ chức...)
Answered 4 years ago
Rossy