"Tax credit" có nghĩa là gì?

Em muốn hỏi là "Tax credit" có nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tax credit" tiếng việt đó là: Ghi có thuế. - Đây là khoản ghi có trực tiếp đối với một loại thuế: khoản thuế phải trả được giảm đi bằng khoản ghi có.
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.