"Street-girl" nghĩa là gì?

Em muốn hỏi là "Street-girl" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Street-girl" tiếng việt đó là: gái điếm đi kiếm khách ngoài phố
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login