"Cadenza" là gì?

Mình muốn hỏi là "Cadenza" là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cadenza" từ đó là: đoạn nhạc được độc tấu ở cuối một phần trong một bản côngxectô
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login