"Thermoplastic" nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi chút "Thermoplastic" nghĩa là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thermoplastic" có thể dịch là: dẻo nóng (mềm, dễ uốn khi được nung nóng và cứng lại khi được làm lạnh)
Answered 4 years ago
Rossy