"Chock-full" nghĩa là gì?

Em muốn hỏi "Chock-full" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chock-full" có thể dịch là: đầy, đầy chật, đầy ngập, đầy tràn, đông nghịt. Ex: room chock-full of spectators = căn phòng đông nghịt khán giả
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login