"các mạng xuyên biên giới" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "các mạng xuyên biên giới" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you so much.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Các mạng xuyên biên giới từ đó là: cross-border systems
Answered 5 years ago
Rossy

Cross-border networks
Answered 8 months ago
Linh