PBBU nghĩa là gì?

Cụm PBBU nghĩa là gì? Em cảm ơn nhiều.

7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

Trong thương mại PBBU là Permian Basin Business Unit

Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.