"Playlist" dịch sang tiếng việt là gì?

Em muốn hỏi "Playlist" dịch sang tiếng việt là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Playlist" từ đó là: danh sách các buổi trình diễn sẽ được thực hiện trong chương trình phát thanh
Answered 5 years ago
Rossy