"Blinding" nghĩa là gì?

Cho tôi hỏi "Blinding" nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Blinding" từ đó là: đá dăm (cát...) (để) lấp khe nứt ở đường mới làm
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login