"Bulimic" có nghĩa là gì?

Cho tôi hỏi là "Bulimic" có nghĩa là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bulimic" tiếng việt đó là: cuồng ăn vô độ; mắc chứng cuồng ăn vô độ
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login