"Blind date" có nghĩa là gì?

Cho em hỏi chút "Blind date" có nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Blind date" dịch sang tiếng việt là: cuộc gặp gỡ giữa hai người khác phái mà trước đó chưa hề quen biết nhau
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.