"Ibid" nghĩa là gì?

Cho mình hỏi là "Ibid" nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ibid" là: cùng ở cuốn sách đó hoặc đoạn đó v v...
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login