"Jib door" có nghĩa là gì?

Cho tôi hỏi "Jib door" có nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jib door" dịch là: cửa làm bằng với mặt tường (và sơn đồng màu để không phân biệt được)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login