"Bribe" có nghĩa gì?

Mình muốn hỏi là "Bribe" có nghĩa gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bribe" dịch là: của đút lót, vật đút lót, vật hối lộ. Ex: to take bribe = ăn hối lộ
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login