"International finance corporation" dịch sang tiếng việt là gì?

Cho tôi hỏi "International finance corporation" dịch sang tiếng việt là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"International finance corporation" đó là: Công ty Tài chính Quốc tế. - Một tổ chức phát triển quốc tế được thành lập vào năm 1956 và sau đó trở thành một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc vào năm 1957.
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.