"các hoạt động, dịch vụ thương mại" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "các hoạt động, dịch vụ thương mại" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Các hoạt động, dịch vụ thương mại là: mercantile operations
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.