"National research development corporation" nghĩa là gì?

Em muốn hỏi là "National research development corporation" nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"National research development corporation" từ đó là: Công ty nghiên cứu phát triển quốc gia. - Là một công ty nhà nước độc lập được thành lập vào năm 1949 nhằm khuyến khích việc triển khai và khai thác công nghệ mới.
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login