"Consols" nghĩa là gì?

Em muốn hỏi chút "Consols" nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Consols" nghĩa tiếng việt là: Công trái hợp nhất. - Ngày nay, thuật ngữ này để chỉ loại công trái 2,5% lãi suất.
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login