"Recant" nghĩa là gì?

Em muốn hỏi chút "Recant" nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Recant" đó là: công khai, rút lui và từ bỏ; công khai rút (ý kiến...)
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login