"Tow-bath" dịch thế nào?

Cho tôi hỏi "Tow-bath" dịch thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tow-bath" từ đó là: con đường dọc theo bờ sông hoặc con kênh (trước đây được dùng cho ngựa kéo thuyền )
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login