"Quaintly" nghĩa là gì?

Cho em hỏi là "Quaintly" nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quaintly" dịch sang tiếng việt là: có vẻ cổ, là lạ; nhìn hay hay là lạ
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login